Hirdetés

rozsafuzer.lap.hu

Rózsafűzér rozsafuzer.lap.hu 9-99 hu 1363636180 2004-12-18 00:00:00 2013-03-18 20:49:40 Central Médiacsoport Zrt.centralmediacsoport@centralmediacsoport.hu 2004
Tartalom:

Hirdetés

Szponzorált hirdetések

Magyar rózsafüzér oldalak

A rózsafüzér eredetét sokan tanulmányozták. Most csak röviden utalunk az eredetére, amelyet tulajdonképpen négy forrásban találhatunk meg: a zsoltározásban, a miatyánkban, az üdvözlégyben és az imaláncokban. Ezekből adódott össze kb. a 15. században a ma ismert rózsafüzér. A 13. században a szerzetesek (bencések, ferencesek, domonkosok stb.) kórusban imádkozták a zsoltárokat, néhány helyen mind a 150 zsoltárt. Azok a barátok, akik nem tudtak olvasni, ugyanakkor 150 miatyánkot mondtak a zsoltárok helyett. Valószínűleg privát jelenés formájában Szent Domonkos kapta az üzenetet, hogy az üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a miatyánk helyett, és ezért a domonkosokkal van összekapcsolva a rózsafüzér terjesztése. Ezt különben Alanus de Rupe, egy domonkos a 15. században (+1475) említi először. Akkoriban tehát a rózsafüzér 150 üdvözlégyből állt, de az üdvözlégynek csak az első, szentírási részét mondták. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzáadta „Jézus” nevét, és ez alkalmat adott a 15. században a Rajna völgyi karthauzi szerzeteseknek, hogy minden egyes üdvözlégyhez hozzáadjanak egy titkot Jézus életéből, amin aztán elmélkedni, szemlélődni tudtak. Többnyire csak 50 üdvözlégy imát mondtak, és így 50 titkot soroltak fel; de vannak olyan listák is, amelyek 150 titkot tartalmaznak. Mindez a 15. század elején (1409–1415) történhetett a Rajna völgyi karthauzi kolostorokban, mint pl. Trier, Mainz, Köln, Strassburg. Úgy tűnik, hogy a titkoknak első ilyen sorozata a karthauzi Esseni Adolf (+1439) műve, akit élénken befolyásolt a kornak Devotio modernája, valamint a tanítványáé, Porosz Domonkosé (+1460), aki valószínűleg több ilyen sorozatnak a szerzője. Valamivel később Alanus de Rupe, domonkos szerzetes Douaiban 1468–70 körül megalapította a Rózsafüzér Társaságot, amely nagyban hozzájárult ennek az ájtatosságnak az elterjedéséhez. Az üdvözlégy második része (Asszonyunk, Szűz Mária. . .) csak később lett része az imádságnak V. Szt. Piusz pápa szorgalmazására, aki maga is domonkos volt, és aki hivatalosan jóváhagyta a rózsafüzért (1568), és terjesztette annak imádkozását. Ő vezette be az ünnepet „Győzedelmes Nagyasszonyunk” tiszteletére 1572. október 7-én, mivel 1571-ben ezen a napon szenvedett vereséget a török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér-imahadjárat eredményeként. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa 1573-ban megváltoztatta a „Rózsafüzér Királynője” címére. A dicsőség és az apostoli hitvallás, valamint az 5 tizedet megelőző 3 üdvözlégy az isteni erényekkel kapcsolatban, a tridenti zsinat után, a 16. században került hozzá. A rózsafüzér titkainak számát is lecsökkentették 15-re, vagyis minden tizednek egyetlen titka van. A karthauzi szerzetesek a rózsafüzérrel követték az őskeresztény pusztai remeték szokását, akik egy-egy zsoltárt együtt elmondtak, majd csendben térdelve vagy leborulva azon hosszasan elmélkedtek, és a végén az elöljáró összefoglalta az egyéni imákat a „zsoltárkollektával”. A karthauziak elmondták az üdvözlégy első részét közösen, Jézus nevéhez hozzáfűzték a megfelelő titkot, és azon hosszasan egyénileg elmélkedtek, vagy inkább szemlélődtek. (Vö. Fra Angelico freskóit a firenzei Szent Márk kolostor minden egyes cellájában.) Természetesen manapság a rózsafüzért folyamatosan imádkozzuk, és a titokról való szemlélődés csupán színezi a 10 üdvözlégy lelkiségét. De jó volna, ha tudnánk néha időt szentelni az egyes titkok hosszabb megelmélkedésére, szemlélésére! A karthauziak a titkokat (50 vagy 150) csupán ajánlották szemlélődésre. Valószínűleg Porosz Domonkos volt az, aki az 50 üdvözlégy imát (Quinquagena) tizedekre osztotta, a titkokat hozzáadta, és elnevezte ezt az imádságot „rosarium”-nak, vagyis Mária rózsakoronájának. A titkokat latinul clausulának nevezték, mert ezek zárták le az üdvözlégy imáját. A titkoknak többféle sorozatát lehet találni a 15. század karthauzi kolostorainak kéziratai között. A legtöbb 50 titokból áll, de van 150 titkot tartalmazó is.
A Rózsafüzér és titkainak eredete (tipp)Magyar papi egység - A rózsafüzér titkainak eredete Érdekes Rózsafüzérek (tipp)Rózsafüzér - Litánia - KilencedRózsafüzér a Péter-Pál lapon (tipp)Virtuális Plébánia - RózsafüzérVárkonyi István - RózsafüzérÚj Ember - A rózsafüzér titkai A rózsafüzér titkainak eredeteRózsafüzér-karkötőRózsafüzér - Krisztus Király templomA Mária Rádió rózsafüzér oldalaSzent sebek rozsafuzereViruális plébánia / RózsafüzérVirtuális Evangelizációs közösség rózsafüzéreMagyar rózsafüzér oldalak

Magyar nyelvű oldalak külföldön

A szentatya, II. János Pál pápa, 2002. okt. 16-án kelt apostoli levelében (Rosarium Virginis Mariae) azt kéri, hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év legyen a Rózsafüzér éve, amikor buzgóbban végezzük azt a máriás ájtatosságot, amelyet „rózsafüzér”-nek nevezünk, és amely már századok óta a katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága. Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a világ békéjéért és a családi élet szentségéért. Ugyanakkor ajánlja, hogy az eddig ismert 15 „titokhoz” adjunk hozzá még ötöt, „a világosság titkait”, melyek figyelmünket ráirányítják az Úr Jézus tevékenységére, ahogyan kinyilatkoztatta az isteni világosság fényét. Az Egyház szokása szerint a karácsonyi időben (adventtól Jézus megkeresztelésének ünnepéig) az örvendetes titkokat, nagyböjt folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti időben a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Az év többi részében (általános időben) pedig felosztjuk a titkokat a hét napjai között: hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges titkokat mondjuk, míg az újakat, a „világosság titkait” csütörtökre ajánlja a szentatya.
A Szentolvasó titkaiRózsafüzér on line (tipp)Torinó, A rózsafüzér Királynője ünnepénRóma békéje (PaxRomana)A rózsafüzér imádkozásaRózsafüzér igéretekMagyar nyelvű oldalak külföldön
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leírások, könyvek, történetek, gondolatok

A Rózsafüzér titkainak eredeteRózsafüzér - WikipédiaA szabadulás rózsafüzéreAPOSTOLIC LETTER ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (tipp)Szentolvasó KirálynéjaÉnekek, ének szövegekA Szentolvasó: A megtérés és az üdvösség csodálatos titka1222 elimádkozott rózsafüzér (tipp)Történetek a rózsafüzérről (tipp)Apparitions of the Virgin Mary in MedjugorjeBetrachtungshilfe für den RosenkranzCatholic Eencyclopedia: The RosaryCatholic Encyclopedia: Confraternity of the Holy RosaryChristians Pray the RosaryChristliche GrundgebeteDer Christus-RosenkranzDer Heilige RosenkranzDer Rosenkranz - GlaubenHeuteDie Mutter Von Der LiebeGebeteGottesdienstGrundgebete zum Hl. RosenkranzesGruppen und ZönakelHistory of the RosaryHistory of the Rosary, Rosary Light & LifeJesus Ich Vertraue Auf DichKilleshandra The Holy Rosary ConventMeditation on the Sacred MysteriesPrayer - Hail Mary and the RosaryPrayers of the RosaryPrivate Devotions to Mary The RosaryPro-Life Meditations on The Mysteries of The RosaryRosaries International PresentsRosary IntroductionRosary NovenaRosary Works Your source for unique customRosary and the EucharistRosenkranz In St. RemigiusRosenkranz mit Texten aus MedjugorjeSchätze im himmelScriptural Rosary in Sacred ArtScriptural Rosary of the Seven SorrowsThe Rosary - Ancient Order of Hibernians - Division SevenThe Rosary MakerThe Rosary prayer, intentions and secretsThe Scriptural RosaryVorschläge Für die Arbeit in und mit der KolpingsfamilieWie bete ich den RosenkranzWill You Pray The RosaryZum Thron Der BarmherzigkeitLeírások, könyvek, történetek, gondolatok